دوشنبه 11 آبان‌ماه سال 1388

 

 

 

 

 

خیلی چیزها بود که می خواستم بگویم..."دلم" می خواست بگوید...نتوانست...نشد! 

 

فقط اینکه :  

 

 دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره....  

 

                                                 "این وبلاگ تعطیل شد...فاتحه...."