یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1387

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد 

در دام مانده باشد صیاد رفته باشد........ 

حال این روزهایم که همه جا هستم الا همان جایی که باید باشم...همان جایی که دو خط موازی...شاید....قطع می کنند تمام محالها را...همین است!همین!


پ.ن:خدایا! خنده های تصنعیم ارزانی خودت... 

پ.ن2:از وقتی که با بچه های مهربان و همیشه شاکر افغان کار می کنم و همدل شده ام ایمان آورده ام به اینکه یک با یک برابر نیست...!همین!