شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1385

من؛ تو؛ ما؛ او؛ شما؛ ایشان... سر جمع می شود شش صیغه.

من اما مفرد مونث غایبم این روزها...استثنائا ترجیحم هم همین است این روزها!باران هم که می بارد این روزها...نوروز هم که نزدیک است این روزها...این روزها.این روزها.این روزها.

این روزها که بنفش است و نیلی و آبی و قرمز و زردو نارنجی.به قول دوستم روی هم می شود خاکستری رنگ این روزها...

پ.ن۱:برایم دعا کنید که عجیب به دعایتان احتیاج دارم...می دانم خودم! مثل همیشه!

فقط با یاد خودش آرامم که...الا بذکر الله تطمئن القلوب...!!