یکشنبه 1 بهمن‌ماه سال 1385

الان دارم آهنگ *عشق داند* شجریانو گوش می دم.

آخرش نفهمیدم ـ عاقلان نقطه پرگار وجودندـ؟ یا ـ در این دایره سرگردانندـ ؟

نکنه منم دچار توهم رقص در مرکز جهان شده باشم و این فقط سرگردانیه؟

نه!به تناقض رسید.من کاملا حسی می رقصم.ولی اونایی که می خوان باهام برقصن مواضب باشن!گاهی دودوتا چهارتا می شه!با برنامه ریزی! مراقب فاصله ها باشین!

اون وقته که می گه:گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان

                                   بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند...!!!

نتیجه:حالا چندچندیم؟!!

پی نوشت۱:تارا دارد میییییییییی میرد از خواب.دری وری می گوید به گمانم!

پی نوشت۲:من عجیب با این علامت تعجب(!) حال می کنم!!یه جور خودتحویل گیری مزمن به سراغ آدم میاد.

پی نوشت۳:راستی محرم شروع شده...فکر می کنم می خواستم در مورد محرم بنویسم به اینجا رسیدم...چه مسخره!